७ वटा सफलताका सुत्रहरु जस्ले तपाईको सोचमा परिवर्तन ल्याउने छ…

१, आगाडि बढ्नु छ भने आफुलाई र अरूलाई हिजोको दृष्टिले होइन,आजको दृष्टिले हेर।हिजोको भाषा होइन,आजको भाषा बोल।हिजोमै रोकिने होइन आजमा…