आफ्नो जिन्दगीलाई डेरा होइन, सधै एउटा सुन्दर घर सम्झिने गर्नु

आफ्नो जिन्दगीलाई माया गर्न सिक, त्यसको बदलामा जिन्दगीले पनि तिमीलाई माया दिने छ । जिन्दगी एकपल्ट मात्र मिल्दछ त्यसैले यो…